Corupţia continuă să fie o problemă majoră pentru România, guvernanţa în companiile de stat nu a înregistrat niciun progres, iar inegalităţile între regiuni sunt unele dintre cele mai mari din Uniunea Europeană, potrivit unora dintre constatările raportului de ţară al Comisiei Europene pentru 2020.

”Corupţia continuă să fie o problemă majoră pentru mediul de afaceri din România. În timp ce guvernul susţine în prezent măsurile de prevenire şi sancţionare a corupţiei, România întâmpină dificultăţi importante în reluarea progreselor în lupta împotriva corupţiei, în urma daunelor produse în anii trecuţi prin intermediul amendamentelor legislative şi a presiunilor continue asupra instituţiilor judiciare”, arată raportul citat de news.ro.

Reforma din administraţia publică stagnează, dar au avut loc unele progrese în execuţia strategiei naţionale de achiziţii publice. În privinţa procesului decizional şi a calităţii şi utilizării eficiente a evaluărilor impactului reglementărilor progresele au fost puţine.

De asemenea, dezvoltarea unui cadru eficient pentru planificarea bugetară şi strategică a stagnat.

”Birocraţia şi capacitatea insuficientă de a asigura servicii de calitate, inclusiv digitale, au un efect negativ asupra cetăţenilor şi afacerilor”, subliniază raportul, care arată că eficienţa achiziţiilor publicile rămâne o problemă.

Comisia Europeană semnalează totodată că implementarea guvernanţei corporative în companiile de stat nu a arătat un progres semnificativ. În 2018 a avut loc o înrăutăţire a performanţelor financiare şi operaţionale ale companiilor de stat, precum şi în prima jumătate a anului 2019.

Sectorul sănătăţii nu este eficient atât în îmbunătăţirea accesabilităţii cât şi în privinţa sănătăţii populaţiei. Neasigurarea nevoilor medicale a crescut, existând difierenţe mari între mediul urban şi cel rural în ceea ce priveşte asigurarea serviciilor medicale pentru categoriile de persoane cu venituri scăzute şi vârstnici.

”Starea de sănătate a populaţiei se menţine sub media Uniunii Europene, cheltuielile alocate sănătăţii sunt scăzute şi concentrate pe îngrijirea pacienţilor. Îmbătrânirea populaţiei şi migraţia exercită presiuni tot mai mari asupra sustenabilităţii sistemului de sănătate”, avertizează raportul CE.

Inegalităţile regionale din România sunt printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană, existând diferenţe semnificative între regiuni în privinţa investiţiilor, productivităţii, competitivităţii şi a ratei de angajare.

Potrivit Comisiei, corectarea acestor diferenţe şi prioritizarea investiţiilor la nivel regional ar contribui la creşterea competitivităţii şi la susţinerea creşterii, dezvoltării şi modernizării pe termen lung.

Probleme substanţiale există în continuare în privinţa poluării aerului, prevenirea schimbărilor climatice şi adaptare. Emisiile de gaze cu efect de seră neacoperite de sistemul de tranzacţionare din Uniunea Europeană vor fi în creştere, deviind de la ţinta 2030.

Reducerea emisiilor produse de transporturi, clădiri şi agricultură va fi esenţială pentru atingerea acestei ţinte, potrivit Comisiei, care dă ca exemplu investiţiile în tehnologii verzi şi soluţii sustenabile.

În privinţa performanţelor macroeconomice, raportul notează că economia României continuă să crească, dar într-un ritm mai lent.

”Creşterea reală a PIB a rămas solidă în 2019, cu un ritm de 4,1%, susţinut de consumul privat, dar şi de investiţii. Potrivit estimărilor, creşterea va încetini la 3,6% în 2020 şi la 3,3% în 2021, din cauza producţiei industriale mai scăzute şi a scăderii cererii externe”, arată raportul.