În cadrul ședinței Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală, am avut un schimb de opinii cu Comisarul European pentru Sănătate și Siguranța Alimentelor, doamna Stella Kyriakides, pe marginea sectorului agricol, în contextul pandemiei COVID-19. În dialogul pe care l-am purtat cu comisarul Kyriakides, am semnalat dificultățile cu care se confruntă lucrătorii sezonieri, în special cele care privesc asigurarea unor servicii medicale adecvate.

Iată intervenția mea:

În primul rând, aprecieri pentru munca depusă în această perioadă dificilă, cu toții trebuie sa fim implicați în adoptarea unor măsuri urgente și adaptate acțiunilor noastre la noile provocări, în lupta cu coronavirusul.

În acest context, aș dori să ridic problema asigurării unor servicii medicale adecvate pentru lucrătorii sezonieri sau esențiali. Ei provin de regulă, din țările aflate în estul Europei și pe care astăzi îi vedem ca fiind nelipsiți și de neînlocuit în fermele aflate în țările din vestul Europei.

Din păcate, din rapoartele publice aflăm că uneori aceștia nu doar că nu sunt tratați în mod corespunzător din punct de vedere medical, dar se pune problema ca ei să fie returnați în țările de unde provin atunci când se îmbolnăvesc, ceea ce îmi pare un lucru profund imoral.

Vă întreb doamnă Comisar, dacă nu apreciați că ar trebui să avem standarde minime de asigurări de sănătate care să fie impuse la nivelul Uniunii Europene, astfel încât acei lucrători să fie pe deplin protejați?

Comisarul European pentru Sănătate și Siguranța Alimentelor, doamna Stella Kyriakides, a transmis faptul că: „Stimați eurodeputați, este o adevărată plăcere să fiu alături de voi. Astăzi, situația actuală este una dificilă, dar și în aceste condiții este important să continuăm să avem un schimb de opinii. În ultimele săptămâni, am văzut că cetățenii sunt puterea noastră, am văzut cât de solidari sunt. De asemenea, am văzut că această criză COVID-19 a reliefat anumite slăbiciuni. A venit timpul să ne gândim și la o redresare. Comisia intenționează să adopte noua strategie De la Fermă la Farfurie săptămâna viitoare. Această strategie ne va oferi o nouă direcție, aducând o contribuție importantă procesului de redresare europeană și la implementarea obiectivelor de dezvoltare rurală. Pandemia COVID-19 a reîntărit rațiunile pentru care ne-am gândit la multe dintre aceste acțiuni propuse. Lanțul alimentar trebuie abordat în întregime. Securitatea alimentară este mult mai importantă pentru consumator decât a fost vreodată. Calea spre redresare nu va lăsa pe nimeni în urmă. Această strategie nu va impune noi norme sau restricții în ziua când va fi publicată. Vrem să lucrăm strâns cu agricultorii pentru a proteja mediul înconjurător, pentru a-i ajuta să devină mai competitivi. Această strategie acoperă priorități care nu mai pot aștepta: biodiversitatea este în continuare amenințată. Trebuie să schimbăm modalitățile de consum. Am prevăzut acțiuni legislative pentru a îmbunătăți durabilitatea pe parcursul tuturor etapelor din lanțul alimentar, mai ales pentru a reduce utilizarea pesticidelor și antibioticelor. Sunt chestiuni importante pentru cetățeni. Trebuie să sprijinim toți actorii din lanțul alimentar. PAC și politica comună de pescuit sunt foarte importante. Ne vom asigura că această strategie reflectă importanța PAC. Știu că schimbările pe care le prevedem nu vor fi ușoare, dar sunt sigură că toată lumea înțelege că avem nevoie de o schimbare. Sistemul nostru actual nu poate sprijini pe termen lung o populație sănătoasă fără metode durabile. Viitorul cetățenilor noștri depinde de venituri corecte pentru agricultori. Fără agricultori prosperi nu vom avea o agricultură sănătoasă. Nu trebuie să pretextăm această pandemie pentru a impune amânări. Strategia va fi impusă treptat pe parcursul mandatului Comisiei. În următoarele luni, ne vom baza pe contribuția PE și sunt sigură că vom fi niște aliați buni.

Trebuie să înțelegem felul în care vom continua dacă nu introducem reguli și restricții noi. Prin această strategie vom fixa o nouă viziune. Comisia a propus un Fond de Tranziție tocmai să nu fie lăsat nimeni în urmă. E vorba de o oportunitate. ACDC a participat la întregul proces încă de la o etapă timpurie. Acest organism a a jucat un rol important în ce privește foaia de parcurs, măsurile de izolare, a avut un rol foarte valoros. Am avut discuții săptămânale cu aceste organizații, ne coordonăm, facem schimb de informații cu statele membre.

Ne dorim să sprijinim fermierii. Pentru noi, acest lucru este foarte important. Trebuie să avem această strategie înainte de noua PAC. Trebuie să utilizăm toate instrumentele disponibile pentru a avea această tranziție echitabilă. În final, rezistența față de antibiotice care reprezintă o mare problemă. Multe eforturi au fost făcute pentru a pune capăt acestui fenomen. Fermierii au reacționat foarte bine pe durata pandemiei, dar în același timp aș vrea să vă spun că au fost mari dificultăți în ce privește accesul la medicamente. A trebuit să formăm acele culoare verzi pentru aceste produse.”